Home ">Napisz Zaloguj
HostSol » Newsy

Strona główna > Newsy > Windows 7 jest najbardziej odpornym na ataki botnetów systemem Microsoftu


"Windows 7 jest najbardziej odpornym na ataki botnetów systemem Microsoftu".

2010-12-12

Według najnowszego Microsoft Security Intelligence Report, Windows 7 jest najbardziej odpornym na ataki botnetowe systemem operacyjnym w historii firmy. Najwyższe współczynniki infekcji odnotowywane są w Korei, Hiszpanii oraz Meksyku. Polska uplasowała się na 13. miejscu spośród 25 państw o najwyższym współczynniku ataków.

Windows 7 RTM oraz Windows Server 2008 R2 RTM to najbardziej odporne na ataki botnetów systemy operacyjne Microsoft, wynika z raportu Microsoft Security Intelligence Report za pierwsze półrocze 2010 roku.

Współczynnik infekcji związany z różnymi systemami i pakietami serwisowymi zależy od funkcji oraz dostępnych aktualizacji poszczególnych wersji systemu operacyjnego Windows oraz sposobów używania każdej wersji przez użytkowników. Porównując dostępne na rynku systemy operacyjne Windows, raport wskazuje, że współczynniki infekcji botnetowych dla Windows 7 i Windows Vista są znacznie niższe niż w przypadku ich desktopowego poprzednika Windows XP z dowolnym pakietem serwisowym.

Biorąc pod uwagę tylko komputery z najnowszą wersją pakietu serwisowego dla odpowiedniego systemu operacyjnego, współczynnik infekcji dla Windows XP SP3 jest dwukrotnie wyższy niż dla Windows Vista SP2 i ponad czterokrotnie wyższy niż w przypadku Windows 7 RTM, co obrazuje poniższy wykres (dane za drugi kwartał 2010 roku):

Współczynniki infekcji dla Windows XP RTM i SP1 są niższe niż dla nowszych wersji Windows XP. Liczba instalacji MSRT (Microsoft Software Removal Tool) w starszych systemach, które nie są już wspierane przez Microsoft, znacznie zmniejszyła się w kilku ostatnich kwartałach ze względu na modernizowanie komputerów lub wycofywanie ich z użytku. W miarę jak użytkownicy komputerów oraz organizacje przechodzą na nowsze pakiety serwisowe lub wersje Windows, komputery działające pod kontrolą starszych systemów operacyjnych są często relegowane do ról nieprodukcyjnych lub innych wyspecjalizowanych środowisk, co może tłumaczyć niższe współczynniki infekcji.

Współczynniki infekcji dla Windows Server są ogólnie niższe niż w przypadku klienckich wersji Windows. Serwery są mniej narażone na atak niż komputery działające pod kontrolą klienckich systemów operacyjnych, ponieważ zazwyczaj są używane w kontrolowanych warunkach przez wyszkolonych administratorów i chronione przez jedną lub wiele warstw zabezpieczeń (dane za drugi kwartał 2010 roku):

 

?Dane, które podajemy w naszym raporcie ilustrują średni miesięczny współczynnik infekcji botnetowych dla każdej kombinacji system operacyjny-pakiet serwisowy, która złożyła się na przynajmniej 0,05 procenta łącznej liczby wykonań MSRT w drugim kwartale bieżącego roku," - powiedział Marcin Klimowski z polskiego oddziału firmy Microsoft, odpowiedzialny za rozwój platformy Windows w Polsce. - ?Współczynnik ten określamy jako botowy CCM, czyli liczba komputerów, z których usunięto złośliwe oprogramowanie związane z botami na każde 1000 uruchomień MSRT".